ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้สรุปกฎและข้อบังคับสำหรับการใช้เว็บไซต์ของ Big Blue Meeting และบริการของเรา ซึ่งอยู่ที่ https://www.bigbluemeeting.com.

โดยการเข้าถึงเว็บไซต์นี้และ / หรือสมัครใช้บริการของเราเราถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ อย่าใช้งาน Big Blue Meeting ต่อไปหากคุณไม่ยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่ระบุไว้ในหน้านี้

คำศัพท์ต่อไปนี้ใช้กับข้อกำหนดและเงื่อนไข คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล และประกาศการปฏิเสธความรับผิดชอบ และข้อตกลงทั้งหมด: "ลูกค้า" "คุณ" และ "ของคุณ" หมายถึงคุณ บุคคลที่เข้าสู่ระบบเว็บไซต์นี้และปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัท "บริษัท", "ตัวเรา", "เรา", "ของเรา" และ "เรา" หมายถึงบริษัทของเรา "ปาร์ตี้", "ปาร์ตี้" หรือ "พวกเรา" หมายถึงทั้งลูกค้าและตัวเราเอง ข้อกำหนดทั้งหมดอ้างถึงข้อเสนอ การยอมรับ และการพิจารณาการชำระเงินที่จำเป็นในการดำเนินกระบวนการช่วยเหลือลูกค้าในลักษณะที่เหมาะสมที่สุดเพื่อจุดประสงค์ที่ชัดเจนในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในส่วนที่เกี่ยวกับการให้บริการตามที่ระบุไว้ของบริษัท ตาม และอยู่ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับของแคนาดา การใช้คำศัพท์ข้างต้นหรือคำอื่นๆ ในเอกพจน์ พหูพจน์ การใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ และ/หรือเขา/เธอหรือพวกเขา จะถือว่าใช้แทนกันได้ ดังนั้นจึงหมายถึงสิ่งเดียวกัน

1 การเป็นสมาชิก

1.1. การเป็นสมาชิก Big Blue Meeting ของคุณจะดำเนินต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุด ในการใช้บริการ Big Blue Meeting คุณต้องมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและบัญชี Big Blue Meeting และจัดเตรียมวิธีการชำระเงินอย่างน้อยหนึ่งวิธีให้กับเรา "วิธีการชำระเงิน" หมายถึงวิธีการชำระเงินในปัจจุบัน ถูกต้อง และเป็นที่ยอมรับ ซึ่งอาจได้รับการปรับปรุงเป็นครั้งคราว และอาจรวมถึงการชำระเงินผ่านบัญชีของคุณกับบุคคลที่สาม เว้นแต่คุณจะยกเลิกการเป็นสมาชิกก่อนวันที่เรียกเก็บเงิน คุณอนุญาตให้เราเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสมาชิกสำหรับรอบการเรียกเก็บเงินถัดไปตามวิธีการชำระเงินของคุณ (ดู "การยกเลิก" ด้านล่าง)


2. ทดลองใช้ฟรี

2.1. การเป็นสมาชิก Big Blue Meeting ของคุณอาจเริ่มต้นด้วยการทดลองใช้ฟรี ระยะเวลาทดลองใช้ฟรีของการเป็นสมาชิกของคุณจะถูกระบุไว้ในระหว่างการสมัครและมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ใช้สามารถทดลองใช้บริการได้

2.2. สิทธิ์ในการทดลองใช้ฟรีจะถูกกำหนดโดย Big Blue Meeting ตามดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียว และเราอาจจำกัดสิทธิ์หรือระยะเวลาเพื่อป้องกันการละเมิดการทดลองใช้ฟรี เราขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนการทดลองใช้ฟรีและระงับบัญชีของคุณในกรณีที่เราพิจารณาแล้วว่าคุณไม่มีสิทธิ์ สมาชิกในครัวเรือนที่เป็นสมาชิก Big Blue Meeting อยู่หรือล่าสุดไม่มีสิทธิ์ เราอาจใช้ข้อมูล เช่น รหัสอุปกรณ์ วิธีการชำระเงิน หรือที่อยู่อีเมลของบัญชีที่ใช้กับการเป็นสมาชิก Big Blue Meeting ที่มีอยู่หรือล่าสุดเพื่อกำหนดคุณสมบัติ สำหรับการใช้ร่วมกับข้อเสนออื่น ๆ อาจมีข้อจำกัด

3. การเรียกเก็บเงินและการยกเลิก

3.1. รอบการเรียกเก็บเงิน ค่าธรรมเนียมสมาชิกสำหรับบริการ Big Blue Meeting จะถูกเรียกเก็บจากวิธีการชำระเงินของคุณในวันที่เรียกเก็บเงินที่ระบุในหน้า "บัญชี" ของคุณ ระยะเวลาของรอบการเรียกเก็บเงินของคุณจะขึ้นอยู่กับประเภทของการสมัครที่คุณเลือกเมื่อคุณสมัครใช้บริการ

3.2. วิธีการชำระเงิน. ในการใช้บริการ Big Blue Meeting คุณต้องระบุวิธีการชำระเงินอย่างน้อยหนึ่งวิธี คุณอนุญาตให้เราเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ ในกรณีที่วิธีการชำระเงินหลักของคุณถูกปฏิเสธหรือไม่สามารถให้เราชำระค่าธรรมเนียมการสมัครของคุณอีกต่อไป คุณยังคงต้องรับผิดชอบต่อจำนวนเงินที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ หากการชำระเงินไม่สำเร็จ เนื่องจากหมดอายุ เงินไม่เพียงพอ หรืออื่นๆ และคุณไม่ได้ยกเลิกบัญชีของคุณ เราอาจระงับการเข้าถึงบริการของคุณจนกว่าเราจะเรียกเก็บเงินจากวิธีการชำระเงินที่ถูกต้องได้สำเร็จ สำหรับวิธีการชำระเงินบางวิธี ผู้ออกอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบางอย่างจากคุณ เช่น ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมต่างประเทศหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลวิธีการชำระเงินของคุณ การเรียกเก็บภาษีท้องถิ่นอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินที่ใช้ ตรวจสอบกับผู้ให้บริการวิธีการชำระเงินของคุณสำหรับรายละเอียด

3.3. การอัปเดตวิธีการชำระเงินของคุณ คุณสามารถอัปเดตวิธีการชำระเงินของคุณได้โดยติดต่อเราที่ contact@bigbluemeeting.com สร้างตั๋วสนับสนุน หรือผ่านแอปพลิเคชันแชทออนไลน์ หากมี หลังจากอัปเดตใดๆ คุณอนุญาตให้เราเรียกเก็บเงินตามวิธีการชำระเงินที่เกี่ยวข้องต่อไป

3.4. การยกเลิก คุณสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิก Big Blue Meeting ได้ตลอดเวลา และคุณจะถูกยกเลิกการเข้าถึงบริการ Big Blue Meeting เมื่อคุณยกเลิก การยกเลิกจะส่งผลให้ข้อมูลใดๆ ที่คุณจัดเก็บไว้กับ Big Blue Meeting สูญหาย หากคุณต้องการสำรองข้อมูล โปรดแจ้งให้เราทราบก่อนยุติบริการ หรือเพื่อทำข้อตกลงในการจัดเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องโดยมีค่าธรรมเนียม เราไม่เสนอการคืนเงินใด ๆ สำหรับการสมัครสมาชิก

3.5. การเปลี่ยนแปลงราคาและแผนการสมัครสมาชิก เราอาจเปลี่ยนแปลงแผนการสมัครสมาชิกและราคาของบริการของเราเป็นครั้งคราว อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงราคาหรือการเปลี่ยนแปลงแผนการสมัครสมาชิกของคุณจะมีผลภายใน 30 วันหลังจากแจ้งให้คุณทราบ

4. บริการประชุม Big Blue

4.1. สนับสนุนลูกค้า. หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการและคุณสมบัติของเราหรือหากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับบัญชีของคุณโปรดส่งอีเมลถึงเราหรือสร้างตั๋วสนับสนุน

4.2. การอยู่รอด หากบทบัญญัติหรือข้อกำหนดใด ๆ ของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะถือเป็นโมฆะผิดกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ความถูกต้องความชอบด้วยกฎหมายและความสามารถในการบังคับใช้ของข้อกำหนดที่เหลือจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์

4.3. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งาน การประชุม Big Blue อาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้เป็นครั้งคราว เราจะแจ้งให้คุณทราบอย่างน้อย 30 วันก่อนที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลกับคุณ

4.4. การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ เราจะส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ (เช่น การอนุมัติการชำระเงิน ใบแจ้งหนี้ การเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านหรือวิธีการชำระเงิน ข้อความยืนยัน ประกาศ) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ตัวอย่างเช่น ผ่านอีเมลไปยังที่อยู่อีเมลของคุณที่ให้ไว้ระหว่างการลงทะเบียน

5 คุ้กกี้

5.1 เราใช้คุกกี้ ในการเข้าถึง Big Blue Meeting คุณตกลงที่จะใช้คุกกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Big Blue Meeting

5.2 เว็บไซต์เชิงโต้ตอบส่วนใหญ่ใช้คุกกี้เพื่อให้เราดึงรายละเอียดของผู้ใช้สำหรับการเยี่ยมชมแต่ละครั้ง เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพื่อเปิดใช้งานการทำงานของบางพื้นที่เพื่อให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเราง่ายขึ้น บริษัทในเครือ/พันธมิตรโฆษณาบางรายอาจใช้คุกกี้

6. ปุ่ม BigBlueButton

6.1 BigBlueButton เป็นซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์สฟรีที่มีให้ภายใต้ ใบอนุญาต LGPL. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบอนุญาตใช้กับบริการทั้งหมดที่เรามีให้

6.2 เนื่องจาก LGPL ไม่มีการรับประกันและไม่ต้องรับผิดไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ดังนั้นตามใบอนุญาต LGPL เราจึงไม่ให้การรับประกันใด ๆ และปฏิเสธความรับผิดทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน ซึ่งรวมถึงการสูญหายของข้อมูลและ/หรือการหยุดชะงักของบริการใดๆ และทั้งหมด

7 การอนุญาต

7.1 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น Big Blue Meeting และ/หรือผู้อนุญาตเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับเนื้อหาทั้งหมดใน Big Blue Meeting สงวนลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด คุณสามารถเข้าถึงสิ่งนี้ได้จาก Big Blue Meeting เพื่อการใช้งานส่วนตัวของคุณเองภายใต้ข้อจำกัดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

7.2 คุณต้องไม่:

 • เผยแพร่เนื้อหาจาก Big Blue Meeting
 • ขายให้เช่าหรือใบอนุญาตย่อยจาก Big Blue Meeting
 • ทำซ้ำทำซ้ำหรือคัดลอกเนื้อหาจาก Big Blue Meeting
 • แจกจ่ายซ้ำเนื้อหาจาก Big Blue Meeting
 • ทำวิศวกรรมย้อนกลับหรือคัดลอกคุณลักษณะใด ๆ ของเว็บไซต์ Big Blue Meeting

7.3 ข้อตกลงนี้จะเริ่มต้นในวันที่ในที่นี้หรือวันที่คุณสมัครใช้บริการแล้วแต่ว่าจะถึงวันใดก่อนหน้านี้

7.4 บางส่วนของเว็บไซต์นี้เปิดโอกาสให้ผู้ใช้โพสต์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลในบางพื้นที่ของเว็บไซต์ Big Blue Meeting จะไม่กรอง แก้ไข เผยแพร่ หรือตรวจสอบความคิดเห็นก่อนที่จะแสดงบนเว็บไซต์ ความคิดเห็นไม่สะท้อนมุมมองและความคิดเห็นของ Big Blue Meeting ตัวแทนและ/หรือบริษัทในเครือ ความคิดเห็นสะท้อนความคิดเห็นและความคิดเห็นของบุคคลที่โพสต์ความคิดเห็นและความคิดเห็น ในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต Big Blue Meeting จะไม่รับผิดชอบต่อความคิดเห็นหรือความรับผิด ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นและ/หรือได้รับความเดือดร้อนอันเป็นผลมาจากการใช้และ/หรือการโพสต์และ/หรือลักษณะของความคิดเห็น บนเว็บไซต์นี้

7.5 Big Blue Meeting ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบความคิดเห็นทั้งหมดและลบความคิดเห็นใด ๆ ที่ถือได้ว่าไม่เหมาะสมน่ารังเกียจหรือทำให้เกิดการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

8. การเชื่อมโยงหลายมิติไปยังเนื้อหาของเรา

8.1 องค์กรต่อไปนี้อาจเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเราโดยไม่ได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า:

 • หน่วยงานภาครัฐ;
 • เครื่องมือค้นหา
 • องค์กรข่าว
 • ผู้จัดจำหน่ายไดเร็กทอรีออนไลน์อาจเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเราในลักษณะเดียวกับที่พวกเขาเชื่อมโยงหลายมิติไปยังเว็บไซต์ของธุรกิจอื่น ๆ ที่อยู่ในรายการ
 • ธุรกิจที่ได้รับการรับรองทั่วทั้งระบบยกเว้นการเรี่ยไรองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรห้างสรรพสินค้าการกุศลและกลุ่มการระดมทุนเพื่อการกุศลซึ่งอาจไม่เชื่อมโยงหลายมิติไปยังเว็บไซต์
 • แหล่งข้อมูลผู้บริโภคและ / หรือธุรกิจที่รู้จักกันทั่วไป
 • ไซต์ชุมชน
 • สมาคมหรือกลุ่มอื่น ๆ ที่เป็นตัวแทนขององค์กรการกุศล
 • ผู้จัดจำหน่ายไดเรกทอรีออนไลน์
 • พอร์ทัลอินเทอร์เน็ต
 • สำนักงานบัญชีกฎหมายและที่ปรึกษา
 • สถาบันการศึกษาและสมาคมการค้า

8.2 องค์กรเหล่านี้อาจเชื่อมโยงไปยังโฮมเพจของเรา สิ่งพิมพ์หรือข้อมูลเว็บไซต์อื่น ๆ ตราบเท่าที่ลิงก์: (a) ไม่หลอกลวงในทางใดทางหนึ่ง; (b) ไม่ได้กล่าวเป็นนัยถึงการให้การสนับสนุน การรับรอง หรือการอนุมัติของฝ่ายที่เชื่อมโยงและผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของฝ่ายที่เชื่อมโยง และ (c) เหมาะสมกับบริบทของเว็บไซต์ของฝ่ายที่เชื่อมโยง

8.2 องค์กรหรือบุคคลอื่นใดควรติดต่อเราเพื่อขออนุมัติ เราจะอนุมัติคำขอเชื่อมโยงจากองค์กรเหล่านี้หากเราตัดสินใจว่า: (ก) ลิงก์จะไม่ทำให้เราดูไม่ดีต่อตนเองหรือธุรกิจที่ได้รับการรับรองของเรา; (b) องค์กรไม่มีบันทึกเชิงลบใด ๆ กับเรา (c) ประโยชน์ที่เราได้รับจากการมองเห็นของไฮเปอร์ลิงก์จะชดเชยการไม่มี Big Blue Meeting และ (d) ลิงก์อยู่ในบริบทของข้อมูลทรัพยากรทั่วไป

8.3 องค์กรเหล่านี้อาจเชื่อมโยงไปยังโฮมเพจของเราตราบใดที่ลิงค์: (a) ไม่ได้หลอกลวงในทางใดทางหนึ่ง; (b) ไม่ได้กล่าวเป็นนัยถึงการสนับสนุน การสนับสนุน หรือการอนุมัติของฝ่ายที่เชื่อมโยงและผลิตภัณฑ์หรือบริการของฝ่ายที่เชื่อมโยง และ (c) เหมาะสมกับบริบทของเว็บไซต์ของฝ่ายที่เชื่อมโยง

8.4 องค์กรที่ได้รับการอนุมัติอาจเชื่อมโยงหลายมิติไปยังเว็บไซต์ของเราดังต่อไปนี้:

 • โดยการใช้ชื่อ บริษัท ของเรา หรือ
 • โดยการใช้ตัวระบุทรัพยากรแบบเดียวกันที่เชื่อมโยงอยู่ หรือ
 • โดยการใช้คำอธิบาย / เนื้อหาอื่นใดรวมถึงโลโก้ของเว็บไซต์ของเราที่เชื่อมโยงกับสิ่งนั้นเหมาะสมภายในบริบทและรูปแบบของเนื้อหาบนไซต์ของบุคคลที่เชื่อมโยง

9. ไอเฟรม

9.1 หากไม่ได้รับการอนุมัติล่วงหน้าและได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรคุณจะต้องไม่สร้างเฟรมรอบ ๆ หน้าเว็บของเราที่เปลี่ยนแปลงการนำเสนอภาพหรือรูปลักษณ์ของเว็บไซต์ของเราในทางใดทางหนึ่ง

10. ความรับผิดต่อเนื้อหา

10.1 เราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของคุณ คุณตกลงที่จะปกป้องและปกป้องเราจากการเรียกร้องทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ของคุณ ลิงก์ไม่ควรปรากฏบนเว็บไซต์ใด ๆ ที่อาจตีความได้ว่าเป็นการหมิ่นประมาท ลามกอนาจารหรือทางอาญา หรือที่ละเมิด ละเมิด หรือสนับสนุนการละเมิดหรือการละเมิดสิทธิของบุคคลที่สามอื่น ๆ

11 ความเป็นส่วนตัวของคุณ

11.1 โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว

12 การสงวนสิทธิ์

12.1 เราขอสงวนสิทธิ์ในการขอให้คุณลบลิงค์ทั้งหมดหรือลิงค์ใด ๆ ที่มายังเว็บไซต์ของเรา คุณอนุมัติให้ลบลิงก์ทั้งหมดไปยังเว็บไซต์ของเราทันทีเมื่อมีการร้องขอ เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และเป็นนโยบายที่เชื่อมโยงได้ตลอดเวลา โดยการเชื่อมโยงอย่างต่อเนื่องกับเว็บไซต์ของเรา คุณตกลงที่จะผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการเชื่อมโยงเหล่านี้

13. การลบลิงค์และ / หรือเนื้อหาออกจากเว็บไซต์ของเรา

13.1 หากคุณพบลิงค์หรือเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์ของเราที่ไม่เหมาะสมไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ คุณสามารถติดต่อและแจ้งให้เราทราบ เราจะพิจารณาคำขอให้ลบลิงก์ แต่เราไม่มีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการดังกล่าว หรือตอบกลับคุณโดยตรง

13.2 เราไม่รับรองว่าข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ถูกต้อง เราไม่รับประกันความสมบูรณ์หรือความถูกต้อง เราไม่สัญญาว่าจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ยังคงมีอยู่หรือเนื้อหาบนเว็บไซต์ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

14 คำปฏิเสธ

14.1 เราไม่มีข้อตกลง SLA กับบริการของเรา โดยการใช้บริการของเรา คุณยอมรับว่าอาจมีการหยุดทำงาน/ความไม่พร้อมใช้งานของบริการที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงปัญหาเกี่ยวกับเครือข่ายและ/หรือความล้มเหลวของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา เราไม่รับประกันใดๆ ต่อการหยุดชะงักของบริการ และเราไม่รับผิดชอบต่อความรับผิดใดๆ ก็ตามที่เป็นผลมาจากการหยุดชะงักของบริการดังกล่าว รวมถึงความเสียหายใดๆ และทั้งหมดที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการหยุดชะงักดังกล่าว

14.2 แม้ว่าเราจะสำรองข้อมูลของเรา แต่สถานการณ์อาจเกิดขึ้นได้ซึ่งอาจนำไปสู่การสูญหายของข้อมูล และเราไม่รับประกันใดๆ ต่อการสูญหายของข้อมูล และเราไม่รับผิดชอบต่อความรับผิดใดๆ ก็ตามที่เป็นผลมาจากการสูญหายของข้อมูลหรือเหตุผลอื่นใดในการเชื่อมต่อ ต่อบริการของเรา

14.3 คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้กับ Big Blue Meeting จากการเรียกร้องใด ๆ ที่บุคคลภายนอกนำมาซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้บริการของเรา

14.4 การใช้บริการของเราเพิ่มเติมแสดงว่าคุณตกลงที่จะปฏิบัติตามใบอนุญาต LGPL 3 ในการใช้งาน BigBlueButton ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อที่ 6 ข้างต้น

14.5 ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตเราไม่รวมการรับรองการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ / บริการของเราและการใช้เว็บไซต์ / บริการนี้ ไม่มีสิ่งใดในข้อจำกัดความรับผิดชอบนี้ที่จะ:

 • จำกัด หรือยกเว้นความรับผิดของเราหรือความรับผิดของคุณสำหรับความตายหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคล
 • จำกัด หรือยกเว้นความรับผิดของเราหรือของคุณสำหรับการฉ้อโกงหรือการบิดเบือนความจริงหลอกลวง;
 • จำกัด ใด ๆ ของหนี้สินของเราหรือของคุณในทางที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่ใช้บังคับใด ๆ หรือ
 • ไม่รวมหนี้สินใด ๆ ของเราหรือของคุณที่อาจไม่ได้รับการยกเว้นภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ

14.6 ข้อจำกัดและข้อห้ามของความรับผิดที่กำหนดไว้ในส่วนนี้และที่อื่น ๆ ในข้อจำกัดความรับผิดชอบนี้: (a) อยู่ภายใต้วรรคก่อนหน้า; และ (b) ควบคุมความรับผิดทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อจำกัดความรับผิดชอบ รวมถึงความรับผิดที่เกิดขึ้นในสัญญา การละเมิด และการละเมิดหน้าที่ตามกฎหมาย

14.7 ตราบใดที่เว็บไซต์และข้อมูลและบริการบนเว็บไซต์นี้ให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ในลักษณะใด ๆ